Grote Beer: Eersteklas, Imposant, Royaal

Welkom aan boord van
driemastklipper "Grote Beer"

meld u aan voor de nieuwsbrief

Covid19 maatregelen

 
 
1. Van en aan boord gaan 
 ● Spreid   uw   aankomst   met   andere   gasten.   Waarborg   de   1,5   meter   afstand. 
 ● Doe   vooraf   de   gezondheidscheck   om   te   zien   of   er   sprake   is   van   verschijnselen   die   mogelijk op   Corona duiden. Bij aankomst   zullen wij deze check met u herhalen. 
 ● Wij   verzoeken u uw contactgegevens   vast   te   leggen zodat in geval van besmetting aan 
 boord tot 14 dagen na einde van de reis   contactonderzoek door overheidsinstanties kan 
 plaatsvinden. Deze worden daarna vernietigd   (AVG). 
 ● Bij aankomst leggen wij uit welke maatregelen   genomen zijn en hoe u zelf kunne bijdragen aan   een veilige omgeving.   
● De bemanning organiseert van boord gaan passagiers met gepaste afstand. 
 ● Wij zorgen ervoor dat er bij de   ingang(en)   van   het schip een mogelijkheid is om de handen te ontsmetten.   
 
2. Algemene maatregelen, 1,5 meter 
 ● In alle openbare ruimtes van het schip hangt een hygiëne instructie. Houdt u daar aan. 
 ● Houd 1,5 meter afstand (leden uit 1 huishouding uitgezonderd). 
 ● Per algemene ruimte is he  max. aantal gelijktijdig toegestane personen aangeven.   
● Ook zijn waar nodig afstandsmarkeringen aangebracht. 
 ● Wandelroutes definiëren aan boord eenrichtingsverkeer waar mogelijk aangeven met borden of pijlen anders wachtplaatsen aanduiden 
 ● De bemanning maakt  relingen regelmatig en zichtbaar voor gasten schoon. 

 3. Algemene  maatregelen,  hygiëne 
 ● In alle openbare ruimtes van het schip hangt   een hygiëne instructie   
● Bij openbare wastafels en bij openbare toiletten staan pompjes met desinfecterende zeep en papieren handdoeken. 
 ● Er vindt een regelmatige ontsmetting van contactoppervlakken plaats :deurklinken trapleuningen, tafels, relingen, lichtknoppen en andere zaken die veelvuldig door gasten worden aangeraakt. 
 4. Instructies 
 ● Was vaak uw handen wassen met desinfecterende  zeep.  
 ● Vermijd handen schudden en ander fysiek. 
 ● Niezen en hoesten in de elleboog of gebruik   papieren zakdoeken. 
 ● Bij symptomen dient u gelijk van boord te gaan. 
 ● Er wordt contact met u opgenomen indien er binnen 14 dagen een besmetting aan  boord is geconstateerd, contact op te nemen.   
 5. Algemene   maatregelen   catering 
 ● Doe extra schoonmaak rondes in de keuken. 
 ● Er mogen geen buffetten zijn, alles uitgeserveerd per persoon.   
● In de keuken moeten zo min mogelijk mensen zijn.   
● Mensen die in de keuken werken, dragen handschoenen en mondkapjes. 
 ● Glazen, bestek etc. altijd afwassen (in de vaatwasser) met heet water.  
 ● Afhankelijk van de groepsgrootte, eet twee  of   meerdere rondes. 
 ● Houd tussen elke ronde 15 minuten voor schoonmaak en ventilatie. 
 ● Gebruik de volledige ruimte gebruiken en houd een strikte tafelschikking aan om de 1,5 meter te handhaven. 
 ● Gebruik wegwerpserveteten en placemats. 
 ● Gebruik zoveel mogelijk mono-verpakkingen   voor broodbeleg, maar denk ook aan zoutjes etc.   ● Vermijd zoveel mogelijk gebruik van etenswaar waar u met de handen aan moeten zien.  
 6. Ventileren 
 ● Ventileer zo vaak en zoveel mogelijk.   
7. Ten slotte  
 ● Als de 1,5 meter als gevolg van buitengewone   omstandigheden (zoals in geval van EHBO of reanimatie) niet mogelijk is geldt het noodprotocol. 
 ● In geval er bij een ex-opvarende corona is   vastgesteld, zal de GGD bronnenonderzoek  verrichten en vervolgmaatregelen treffen.Iedereen wordt zo snel mogelijk geïnformeerd en  zal  de aanwijzingen van de GGD  opvolgen.

Specialiteiten

Meer specialiteiten
Trouwen op Vlieland

Trouwen op Vlieland